Przedszkole dla dzieci niepełnosprawnych. Czy istnieją publiczne?

Przedszkole dla dzieci niepełnosprawnych. Czy istnieją publiczne?

Każde dziecko ma prawo do edukacji przedszkolnej. Problem zaczyna się, gdy dziecko jest niepełnosprawne. Wiele przedszkoli nie spełnia istotnych wymogów związanych z potrzebami takiego przedszkolaka. Czy istnieją specjalistyczne placówki dla takich dzieci i jakie są ich rodzaje?

Szkoła uzależniona od rodzajów niepełnosprawności

Istnieją specjalne ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci i młodzieży. Przeznaczone są one głównie dla dzieci z niepełnosprawnością umysłową w stopniu głębokim. To najbardziej skrajne przypadki, gdy osoby nie przekraczają poziomu życia wegetatywnego. W placówkach takich prowadzone są specjalne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze o charakterze indywidualnym lub grupowym. Dzieci takie miałyby problem z asymilacją w przedszkolach publicznych i niestety są skazane na zajęcia na swoich zasadach.

Przy innych stopniach niepełnosprawności następuje integracja grup dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych. Mało rodziców wie, że na zajęcia przedszkolne mogą chodzić dzieci w wieku szkolnym, warunkiem jest uzyskanie odroczenia od spełnienia obowiązku szkolnego. Najczęściej następuje to do 8 roku życia, a potem dziecko przenosi się już na normalne zajęcia.

Zasady przyjęcia dziecka do przedszkola

Dziecko przyjmowane jest do przedszkola publicznego w przypadka posiadania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Na podstawie opinii specjalistów, rozmów z dzieckiem i rodzicami określa się gotowość do dołączenia do placówki ogólnodostępnej ze zdrowymi rówieśnikami. Równie ważne jest zdanie terapeuty, który współpracuje od dłuższego czasu z dzieckiem. Musi on określić jak wpłynie to na dziecko i czy jest gotowe na tak stresującą integrację. Przydatne jest też orzeczenie wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

Placówki publiczne, które przyjmują dzieci niepełnosprawne

W przypadku spełnienia wszystkich powyższych norm – dziecko nie powinno mieć problemu z dołączeniem do przedszkola dla niepełnosprawnych. Placówek spełniających wszystkie standardy jest coraz więcej, a tok nauki dostosowany jest zarówno pod dzieci zdrowe, jak i te z ograniczeniami. Przedszkola przyjmują dzieci niepełnosprawne już od 2 roku życia, ale uzależnione jest to od miejsca, które wybierzemy.

Zajęcia mogą być dostosowane pod konkretne dziecko. Mogą trwać od 4 do 8 godzin. Niektóre dzieci wolą się jednak nie wyróżniać z tłumu i pracować oraz bawić się na tych samych zasadach jak inne. Konkretny wychowawca powinien wychwycić czy sprawia mu to problemy. Publiczne przedszkola dla dzieci niepełnosprawnych jak najbardziej istnieją, trzeba jedynie dokonać odpowiedniego wyboru pod swoje dziecko.