Jak wygląda życie z dzieckiem z autyzmem?

Jak wygląda życie z dzieckiem z autyzmem?

Diagnoza autyzmu u dziecka zazwyczaj jest wydarzeniem, które całkowicie zmienia bieg dotychczasowego życia całej rodziny. Autystyczne dziecko zwykle nie jest w stanie podporządkować się ogólnoprzyjętym normom społecznym, przez co pojawia się zaburzenie kontaktów z otoczeniem i innymi osobami.

Życie z autystycznym dzieckiem – jak wygląda?

Autyzm to zaburzenie neurorozwojowe, które wpływa na wiele kwestii związanych z codziennym życiem. Najczęściej dla rodziców, którzy dowiadują się o zdiagnozowaniu ich dziecka pod kątem autyzmu, oznacza to całkowite przeobrażenie swoich perspektyw względem przyszłości i oczekiwań co do dziecka.

Życie z dzieckiem z rozpoznaniem tego rodzaju zaburzenia znacznie różni się od wychowywania zdrowego dziecka. Zazwyczaj rodzice mogą zauważyć pierwsze objawy już przed ukończeniem 3 roku życia. Zwykle pierwszymi oznakami, jakie można dostrzec w przypadku autyzmu, jest małe zainteresowanie otoczeniem, słaba mimika twarzy, trudności w utrzymywaniu kontaktu wzrokowego.

Dzieci autystyczne najczęściej nie potrafią dzielić się z rodzicami swoimi pierwszymi zainteresowaniami, sprawiając wrażenie, jakby nie słyszały i nie reagowały nawet na własne imię. Pojawiają się również problemy z mową, choć często mowa może początkowo rozwijać się prawidłowo, a po czasie jej rozwój się zatrzymuje.

Jak postępować z dzieckiem autystycznym?

Najważniejsze w przypadku życia z dzieckiem z autyzmem, jest nieustanne okazywanie mu wsparcia i uczucia, nawet jeśli zdaje się tego nie rozumieć. Rodzina zwykle jest perspektywą, na której dorastające dziecko stara się wzorować, dlatego powinno przekazywać się mu jak najlepsze wartości.

Niezbędne w przypadku dziecka autystycznego jest zaakceptowanie jego choroby przez innych członków rodziny. Często jest to bardzo trudne, szczególnie w początkowych etapach po usłyszeniu diagnozy, przez co może dochodzić do konfliktów między rodzicami, czy rodzeństwem. Należy dążyć do zrozumienia zaburzenia, co pomoże w pełni wspierać i akceptować dziecko, co znacząco wpłynie na jego rozwój.

Jak wspierać dziecko z autyzmem?

W przypadku zaburzenia autystycznego niezwykle ważny jest kontakt dziecka z rodzicami lub innymi członkami rodziny. Wspomóc jego rozwój można nie tylko zapewniając mu wsparcie, ale też różnego rodzaju ćwiczenia, które umocnią kontakt dziecka z rodzicami, a także wpłyną na kształtowanie jego umiejętności.

Trzeba pamiętać, że autyzm oddziałuje na niemal wszystkie sfery rozwoju dziecka, dlatego ćwiczenia wykonywane z rodzicami, powinny odnosić się do nich w sposób całościowy.

Na zakłócenie rozwoju dziecka ma wpływ wiele czynników, które należy starać się wyeliminować, szczególnie w przypadku dzieci z autyzmem. Niekorzystnie działa nadmierna stymulacja wynikająca z mediów, czyli m.in. oglądanie programów telewizyjnych, długotrwałe korzystanie ze smarftona lub komputera.