Czy szkoły specjalne są lepsze od zwykłych?

Czy szkoły specjalne są lepsze od zwykłych?

Do szkół specjalnych uczęszczają zwykle dzieci, które posiadają stosowne orzeczenie lekarskie o potrzebie kształcenia specjalnego. Niemniej jednak często pojawiają się głosy sugerujące, że dzieci niepełnosprawne ruchowo czy umysłowo powinny uczyć się w zwykłych szkołach, gdzie będą uczęszczać na lekcje razem z pełnosprawnymi uczniami. Co jest lepsze dla dziecka niepełnosprawnego – szkoła specjalna czy zwykła?

Warunki dla dzieci niepełnosprawnych

W szkołach specjalnych dzieci mają zwykle najlepsze warunki do tego, aby zdobywać wiedzę i uczyć się żyć w społeczeństwie. Nie zapominajmy, że niepełnosprawni potrzebują właściwego podejścia ze strony nauczycieli, który musi mieć odpowiednie przygotowanie do pracy z dziećmi z upośledzeniami. Niestety, nauczyciele w zwykłych szkołach często takiego przygotowania nie posiadają, a potrzebną im wiedzę zdobywają we własnym zakresie, wedle swoich możliwości. Niemniej jednak wciąż brakuje im praktyki – uczą się oni pracować z dzieckiem niepełnosprawnym nie pod okiem doświadczonego nauczyciela, a bez zupełnie żadnej pomocy. To zaś sprawia, że dzieci często nie rozumieją przerabianych na lekcjach tematów, nie potrafią się skupić, a nawet „odpływają”, czyli są obecne na sali ciałem, lecz nie duchem.

Nauka życia w społeczeństwie

Osoby preferujące likwidację szkół specjalnych sugerują, że dziecko nie nauczy się w nich właściwie egzystować w społeczeństwie. Znajduje się bowiem wśród osób z podobnymi problemami, tymczasem świat realny jest zupełni inny, niż ich szkolna rzeczywistość. Niemniej jednak warto pamiętać, że dzieci zdrowe bardzo często nie rozumieją problemów, z jakimi na co dzień borykają się osoby chore i ich rodzice. Przez to mogą one stać się obiektem kpin i żartów. Co więcej, dzieci upośledzone bywają również agresywne, przez co stają się postrachem w szkole. Nie pozwalają również innym czerpać w pełni z prowadzonych zajęć. To wszystko sprawia, że w zwykłej szkole dzieci niepełnosprawne wcale nie nauczą się żyć w społeczeństwie. Owszem, w przypadku niepełnosprawności ruchowej nie ma z tym większego problemu – dziecko może jak najbardziej uczęszczać do zwykłej szkoły. Inaczej jest w przypadku niepełnosprawności umysłowej, szczególnie w ciężkim stopniu.

Co wybrać?

Decyzja o tym, czy wysłać dziecko do szkoły specjalnej, czy zwykłej, powinna zapaść po konsultacji z psychologiem i pedagogiem. To oni najlepiej znają dziecko i są w stanie ocenić jego przygotowanie szkolne. Niemniej jednak warto mieć na uwadze, że szkoła zwykła często nie jest najlepszym rozwiązaniem, a rodzice, którzy się na nią decydują, szybko zmieniają zdanie i przenoszą dziecko do szkoły specjalnej.