Asystent ucznia. Kto to taki?

Asystent ucznia. Kto to taki?

Stanowisko asystenta, jak już sama nazwa wskazuje polega na asystowaniu, wspieraniu, czy pomaganiu osobie, dla której taki asystent  został zatrudniony. W przypadku pracy w dużych korporacjach czy firmach, asystent wyręcza szefa, zalatwia ważne sprawy i pilnuje porządku. A jak to wygląda w przypadku asystenta ucznia? Kim jest taka osoba i komu jest potrzebna?

Dzieci mające specjalne potrzeby, takie które wymagają poświęcenia im większej uwagi często podczas pierwszych lat w szkole czy przedszkolu mogą nie czuć się dobrze. Jak wiadomo nowa sytuacja, w jakiej się znalazły może nie być dla nich łatwa, a nadmiar nowych wrażeń i obowiązków może powodować stany lękowe czy pogłębiać zły nastrój. Bardzo często w placówkach opiekuńczych nauczyciel ma na tyle dużo obowiązków, że nie jest w stanie sam poradzić sobie z dużą grupą dzieci i jednocześnie odpowiednio zająć się taki uczniem, dla którego nauka i zabawa nie są tak proste, jak dla reszty. Po to własnie powstała inicjatywa zatrudnienia asystentów ucznia.

Czym zajmuje się asystent ucznia?

Osoba zatrudniona do wspierania dziecka ze specjalnymi potrzebami może pomóc mu w codziennych czynnościach szkolnych, dopilnować żeby czuło się ono komfortowo w miejscu, gdzie się uczy. Pomóc mu dotrzeć do szkoły, czy na odpowiednie zajęcia. Asystent nie może jednak pod żadnym pozorem wchodzić w kompetencje nauczyciela, ani tym bardziej wyręczać swojego  podopiecznego w wykonywaniu zleconych mu zadań. Nie może on także w żaden sposób ograniczać dziecka i blokować jego rozwoju. Ma zapewnić mu pomoc w codziennych czynnościach, podczas gdy jest ono w szkole i nie mogą opiekować się nim rodzice czy opiekunowie. Pomoc ta oczywiście powinna być dostosowana do potrzeb konkretnego dziecka, któremu został taki asystent przydzielony, gdyż jak wiadomo każde dziecko jest zupełnie inne. Dobro i komfort psychiczny ucznia jest zawsze najważniejsze i także w wypadku przydzielania asystenta jest jako pierwsze brane pod uwagę. Ludzie pracujący na tym wyjątkowym stanowisku posiadać muszą rzecz jasna odpowiednie kwalifikacje i wiedzę, która umożliwi im pracę z dziećmi np. tymi z autyzmem, gdyż jest to niezbędny wymóg aby można było zapewnić dziecku bezpieczeństwo i komfort.

Czy współpraca z asystentem ucznia to dobry pomysł?

Jak najbardziej pomoc asystenta jest dla ucznia o specjalnych potrzebach bardzo korzystna. Trzeba jednak pamiętać, że musi to być człowiek z powołania, taki który zapewni podopiecznemu jak najlepsze możliwości rozwoju i nauki, a nie będzie wyręczał go i blokował. Dla rodziców uczniów, którzy potrzebują więcej uwagi na pewno może być to dodatkowy plus przy wyborze odpowiedniej placówki edukacyjnej. Będą oni mogli odetchnąć i w spokoju wykonywać swoją pracę, wiedząc że ich dzieckiem zajmuje się ktoś kompetentny, kto pomaga mu przejść przez ten trudny etap, jakim jest bez wątpienia nauka w szkole.