Finansowanie edukacji domowej uczniów z niepełnosprawnościami

Pod koniec starego roku przez media i portale społecznościowe przetoczyła się dyskusja o zmniejszeniu subwencji na dzieci w edukacji domowej. Ministerstwo Edukacji Narodowej doszło do wniosku, że skoro uczeń pobiera Czytaj dalej

Subwencja oświatowa 2016 – pismo do ministra finansów

Zwróciliśmy się do ministra finansów Pawła Szałamachy z wnioskiem o wprowadzenie do ustawy okołobudżetowej zmian, które pozwolą zabezpieczyć przekazywanie środków ze zwiększonej z tytułu niepełnosprawności subwencji oświatowej na faktyczne potrzeby Czytaj dalej

Subwencja dla placówki niepublicznej

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, jeżeli dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszcza do placówki niepublicznej, to środki ze zwiększonej subwencji oświatowej powinny trafić jako dotacja za dzieckiem Czytaj dalej