Dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju nie mają prawa do orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego

W grudniu 2013 r., na prośbę kilku rodzin dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju ze spektrum autyzmu (CZR), ponownie zwróciliśmy się do Ministerstwa Edukacji Narodowej z pytaniem, czy taka diagnoza uprawnia Czytaj dalej

Minister Kosiniak-Kamysz: subwencja oświatowa powinna iść na potrzeby dziecka

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej opublikowało zapis obrad Okrągłego Stołu „Jak wspierać osoby niepełnosprawne?”. Spotkanie odbyło się 30 kwietnia 2014 r., w siedzibie ministerstwa. Uczestniczyli w nim zarówno przedstawiciele rządu, Czytaj dalej

Wyroki sądów administracyjnych – orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej

Wyrok z 24 lipca 2013 r. , II GSK 589/12 Wyrok dotyczy przede wszystkim rozliczania subwencji przez gminę, lecz wskazuje zarazem na wagę orzeczenia wydanego na podstawie art. 71b ust. Czytaj dalej

do pobrania wniosek o zatrudnienie nauczyciela wspomagającego dla dziecka z autyzmem

W związku ze stale powtarzającymi się pytaniami o możliwość zatrudnienia nauczyciela wspomagającego w oddziale masowym dla dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu przygotowaliśmy wzór pisma w tej sprawie. Wniosek zawiera Czytaj dalej