Subwencja oświatowa 2016 – pismo do ministra finansów

Zwróciliśmy się do ministra finansów Pawła Szałamachy z wnioskiem o wprowadzenie do ustawy okołobudżetowej zmian, które pozwolą zabezpieczyć przekazywanie środków ze zwiększonej z tytułu niepełnosprawności subwencji oświatowej na faktyczne potrzeby Czytaj dalej

Subwencja dla placówki niepublicznej

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, jeżeli dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszcza do placówki niepublicznej, to środki ze zwiększonej subwencji oświatowej powinny trafić jako dotacja za dzieckiem Czytaj dalej

Dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju nie mają prawa do orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego

W grudniu 2013 r., na prośbę kilku rodzin dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju ze spektrum autyzmu (CZR), ponownie zwróciliśmy się do Ministerstwa Edukacji Narodowej z pytaniem, czy taka diagnoza uprawnia Czytaj dalej