do pobrania wniosek o zatrudnienie nauczyciela wspomagającego dla dziecka z autyzmem

W związku ze stale powtarzającymi się pytaniami o możliwość zatrudnienia nauczyciela wspomagającego w oddziale masowym dla dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu przygotowaliśmy wzór pisma w tej sprawie. Wniosek zawiera zarówno przesłanki o charakterze prawnym, wynikające z Ustawy o Systemie Oświaty oraz obowiązujących rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej, jak i argumenty dotyczące istoty problemów szkolnych dziecka z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi.
Przygotowany przez nas dokument stanowi podstawę do napisania przez rodziców własnego pisma, musi jednak zostać uzupełniony o indywidualne dane oraz opis konkretnych problemów danego dziecka. Może być wykorzystany przez rodziców uczniów jak i przedszkolaków.

wniosek o nauczyciela wspomagajacego autyzm

Komentarze są wyłączone.