Ankieta dla Rodziców: Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

Wyróżnione

Bardzo prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety dotyczącej wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Ze zgłoszeń do punktu konsultacyjnego i rozmów z rodzicami wiemy, że wczesne wspomaganie funkcjonuje bardzo różne. Chcielibyśmy dowiedzieć się, co jest przyczyną tak skrajnych opinii na temat tej formy wsparcia, gdzie WWRD się sprawdza, a w jakich obszarach występują problemy. Czytaj dalej

Nowe rozporządzenie w sprawie kształcenia dzieci niepełnosprawnych – odpowiedzi

W związku z nowym rozporządzeniem w sprawie organizowania warunków kształcenia, opieki i wychowania dla dzieci niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, odpowiadamy na te najczęściej zadawane nam pytania. 1. Czytaj dalej

Nauczyciele wspomagający – jest rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia dzieci niepełnosprawnych

Od 1.go stycznia 2016 r. w placówkach ogólnodostępnych, w których uczą się dzieci z autyzmem, Zespołem Aspergera i niepełnosprawnością sprzężoną, obowiązkowo będą zatrudniani asystenci nauczyciela, nauczyciele wspomagający, pomoce nauczyciela (jeżeli Czytaj dalej

Opracowanie koncepcji organizacji edukacji osób niepełnosprawnych

Jak już informowaliśmy, wiosną 2015 Ministerstwo Edukacji Narodowej przeprowadziło konsultacje publiczne dotyczące edukacji osób niepełnosprawnych. W ramach konsultacji odbyły się warsztaty, badania fokusowe oraz konferencja podsumowująca. Jak możemy przeczytać w Czytaj dalej

Bezpłatny dowóz niepełnosprawnych to obowiązek samorządów

Problemy związane z bezpłatnym dowozem uczniów niepełnosprawnych bardzo często przewijają się w skargach rodziców do naszego punktu konsultacyjnego. Aleksandra Braun, Rzecznik Uczniów Niepełnosprawnych wyjaśnia w rozmowie z Bożena Ławnicką z Czytaj dalej

Dowóz niepełnosprawnych i definicja „najbliższej szkoły” wg sądu

do Rzecznik Uczniów Niepełnosprawnych Aleksandry Braun zgłasza się wielu rodziców dzieci niepełnosprawnych, którzy mają trudności w wyegzekwowaniu prawa dowozu do szkoły/ placówki oświatowej. Bardzo często rodzice skarżą się na odmowę Czytaj dalej

Subwencja oświatowa 2015 i wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka

Art. 32 ustawy okołobudżetowej nakłada na samorządy obowiązek przeznaczenia środków otrzymanych z budżetu państwa na zadania wymagające specjalnej organizacji nauki, a nie jak dotychczas na ogół zadań oświatowych. W związku Czytaj dalej

Kolejki w poradniach psychologiczno-pedagogicznych

Rodzice dzieci niepełnosprawnych muszą czekać na wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego nawet kilka miesięcy. Tymczasem bez orzeczenia w większości miast nie można zapisać dziecka do szkoły integracyjnej lub specjalnej. Czytaj dalej