Całościowe zaburzenia rozwoju ze spektrum autyzmu bez orzeczeń, subwencji i wsparcia

Od ponad roku dyskutujemy z Ministerstwem Edukacji Narodowej o orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego i wsparciu dla niepełnosprawnych dzieci ze zdiagnozowanymi zaburzeniami ze spektrum autyzmu (CZR). Według nas, zdaniem krajowego Czytaj dalej

Ankieta dla Rodziców: Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

Bardzo prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety dotyczącej wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Ze zgłoszeń do punktu konsultacyjnego i rozmów z rodzicami wiemy, że wczesne wspomaganie funkcjonuje bardzo różne. Chcielibyśmy dowiedzieć się, co jest przyczyną tak skrajnych opinii na temat tej formy wsparcia, gdzie WWRD się sprawdza, a w jakich obszarach występują problemy. Czytaj dalej

Świetlica szkolna i dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

Przypominamy, że dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego mają prawo korzystać z zajęć świetlicowych, które powinny być dostosowane do ich potrzeb i możliwości psychofizycznych. Liczba dzieci pozostających pod opieką Czytaj dalej