Subwencja oświatowa – temat stale wraca!

Tym razem na podstoliku okrągłego stołu ds kompleksowego wsparcia dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz ich rodzin. Pomimo wielokrotnych postulatów organizacji pozarządowych, rodziców, nauczycieli, subwencja nadal nie będzie trafiać za niepełnosprawnym Czytaj dalej

Szkoła specjalna czy masowa dla ucznia z ZA?

Zachęcamy do lektury artykułu „Szkoła bez kagańca, czyli gdzie edukować dzieci z autyzmem” oraz komentarzy czytelników, opublikowanych na stronach natemat.pl. Artykuł opublikowany ponad rok temu nadal jest aktualny. Autorka opisuje Czytaj dalej

Indywidualny program edukacyjno- terapeutyczny – jeszcze raz

Przypominamy, że do 30 września placówki oświatowe powinny przygotować dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego indywidualne programy edukacyjno- terapeutyczne. Program powinien zawierać zakres dostosowań, działań wspierających ucznia, formy Czytaj dalej

Nowe rozporządzenie w sprawie nauczania indywidualnego i rocznego indywidualnego przygotowania przedszkolnego

1 września 2014 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało nowe rozporządzenie w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży. Zastąpi ono dotychczas obowiązujące w tej kwestii Czytaj dalej

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił w sprawie niepełnosprawnych uczniów szkół artystycznych

W odpowiedzi na skargi złożone przez Stowarzyszenie „Nie-Grzeczne Dzieci” oraz rodziców uzdolnionych artystycznie dzieci niepełnosprawnych, Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się z wystąpieniem do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W czerwcu Czytaj dalej

Dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju nie mają prawa do orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego

W grudniu 2013 r., na prośbę kilku rodzin dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju ze spektrum autyzmu (CZR), ponownie zwróciliśmy się do Ministerstwa Edukacji Narodowej z pytaniem, czy taka diagnoza uprawnia Czytaj dalej