Organizacja kształcenia dzieci i uczniów niepełnosprawnych – informacje MEN

Od początku stycznia odbieramy codziennie kilka telefonów w sprawie zatrudniania osób wspomagających w oddziałach ogólnodostępnych, w których uczą się dzieci z orzeczeniem z tytułu autyzmu, Zespołu Aspergera lub niepełnosprawności sprzężonej. Czytaj dalej

Finansowanie edukacji domowej uczniów z niepełnosprawnościami

Pod koniec starego roku przez media i portale społecznościowe przetoczyła się dyskusja o zmniejszeniu subwencji na dzieci w edukacji domowej. Ministerstwo Edukacji Narodowej doszło do wniosku, że skoro uczeń pobiera Czytaj dalej

Subwencja oświatowa 2016 – pismo do ministra finansów

Zwróciliśmy się do ministra finansów Pawła Szałamachy z wnioskiem o wprowadzenie do ustawy okołobudżetowej zmian, które pozwolą zabezpieczyć przekazywanie środków ze zwiększonej z tytułu niepełnosprawności subwencji oświatowej na faktyczne potrzeby Czytaj dalej