Sprawozdanie z realizacji Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych

9 lipca 2014 r. strona rządowa przedstawiła projekt sprawozdania z realizacji zapisów Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Dokument został zaprezentowany podczas posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Sejmu RP, Czytaj dalej

Nauczyciel wspomagający w orzeczeniach poradni

Zwróciliśmy się do Ministerstwa Edukacji Narodowej z prośbą o wyjaśnienie kwestii, czy poradnia może wskazać konieczność zatrudnienia dodatkowej osoby wspierającej edukację dziecka niepełnosprawnego. Czy takie sformułowanie stanowi zalecenie poradni, które Czytaj dalej