Ankieta dla Rodziców: Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

Wyróżnione

Bardzo prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety dotyczącej wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Ze zgłoszeń do punktu konsultacyjnego i rozmów z rodzicami wiemy, że wczesne wspomaganie funkcjonuje bardzo różne. Chcielibyśmy dowiedzieć się, co jest przyczyną tak skrajnych opinii na temat tej formy wsparcia, gdzie WWRD się sprawdza, a w jakich obszarach występują problemy. Czytaj dalej

Subwencja oświatowa 2015 i wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka

Art. 32 ustawy okołobudżetowej nakłada na samorządy obowiązek przeznaczenia środków otrzymanych z budżetu państwa na zadania wymagające specjalnej organizacji nauki, a nie jak dotychczas na ogół zadań oświatowych. W związku Czytaj dalej

Kolejki w poradniach psychologiczno-pedagogicznych

Rodzice dzieci niepełnosprawnych muszą czekać na wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego nawet kilka miesięcy. Tymczasem bez orzeczenia w większości miast nie można zapisać dziecka do szkoły integracyjnej lub specjalnej. Czytaj dalej

Projekt rozporządzenia w sprawie orzeczeń i opinii i wątpliwości samorządów

Ministerstwo Edukacji Narodowej przesłało do konsultacji społecznych projekt nowego rozporządzenia w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające w publicznych poradniach psychologiczno- pedagogicznych. Z projektem, jego uzasadnieniem oraz nadesłanymi Czytaj dalej

Całościowe zaburzenia rozwoju ze spektrum autyzmu bez orzeczeń, subwencji i wsparcia

Od ponad roku dyskutujemy z Ministerstwem Edukacji Narodowej o orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego i wsparciu dla niepełnosprawnych dzieci ze zdiagnozowanymi zaburzeniami ze spektrum autyzmu (CZR). Według nas, zdaniem krajowego Czytaj dalej