Świetlica szkolna i dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

Przypominamy, że dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego mają prawo korzystać z zajęć świetlicowych, które powinny być dostosowane do ich potrzeb i możliwości psychofizycznych. Liczba dzieci pozostających pod opieką Czytaj dalej

Niekorzystne nauczanie indywidualne

Od początku września 2014 r. otrzymujemy wiele zgłoszeń od rodziców dzieci objętych nauczaniem indywidualnym, dyrektorów szkół i pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych. Wszystkie sprawy dotyczą regulacji, jakie wprowadziło nowe rozporządzenie MEN w Czytaj dalej

Odroczenie obowiązku szkolnego dla uczniów niepełnosprawnych

Informujemy, że dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, urodzone w latach 2007 i 2008, które powinny rozpocząć naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej jako siedmiolatki odpowiednio w roku szkolnym Czytaj dalej

Subwencja oświatowa – temat stale wraca!

Tym razem na podstoliku okrągłego stołu ds kompleksowego wsparcia dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz ich rodzin. Pomimo wielokrotnych postulatów organizacji pozarządowych, rodziców, nauczycieli, subwencja nadal nie będzie trafiać za niepełnosprawnym Czytaj dalej

Szkoła specjalna czy masowa dla ucznia z ZA?

Zachęcamy do lektury artykułu „Szkoła bez kagańca, czyli gdzie edukować dzieci z autyzmem” oraz komentarzy czytelników, opublikowanych na stronach natemat.pl. Artykuł opublikowany ponad rok temu nadal jest aktualny. Autorka opisuje Czytaj dalej

Indywidualny program edukacyjno- terapeutyczny – jeszcze raz

Przypominamy, że do 30 września placówki oświatowe powinny przygotować dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego indywidualne programy edukacyjno- terapeutyczne. Program powinien zawierać zakres dostosowań, działań wspierających ucznia, formy Czytaj dalej