Dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju nie mają prawa do orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego

W grudniu 2013 r., na prośbę kilku rodzin dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju ze spektrum autyzmu (CZR), ponownie zwróciliśmy się do Ministerstwa Edukacji Narodowej z pytaniem, czy taka diagnoza uprawnia Czytaj dalej

Sprawozdanie z realizacji Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych

9 lipca 2014 r. strona rządowa przedstawiła projekt sprawozdania z realizacji zapisów Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Dokument został zaprezentowany podczas posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Sejmu RP, Czytaj dalej